Porsche

 • Porsche Panamera 4

  An: 2022
  Km:
  Cod: 1
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera 4

  An: 2022
  Km:
  Cod: 2
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera 4

  An: 2023
  Km:
  Cod: 5
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera 4

  An: 2022
  Km: 12075
  Cod: 6
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera 4

  An: 2022
  Km: 5200
  Cod: 7
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera 4

  An: 2022
  Km:
  Cod: 8
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera 4

  An: 2022
  Km: 9700
  Cod: 12
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera 4S

  An: 2023
  Km: 4765
  Cod: 9
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo

  An: 2022
  Km:
  Cod: 3
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera GTS

  An: 2021
  Km:
  Cod: 4
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera GTS

  An: 2023
  Km: 5670
  Cod: 10
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
 • Porsche Panamera GTS

  An: 2021
  Km:
  Cod: 11
  Lot: 1
  Statut: Cu dauna
  Pret cu TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro
  Pret fara TVA (cu reparatie inclusa): 0 Euro